Niets Nieuws in de Wind

Niets nieuws in de wind: Berlijnse windmolen voor het opwekken van elektriciteit in 1934 (afbeelding uit Natuur en Techniek)
Niets nieuws in de wind: Berlijnse windmolen voor het opwekken van elektriciteit in 1934 (afbeelding uit Natuur en Techniek)

Hoe oud is de elektrische windmolen? Al in 1934 bouwde een Berlijnse ingenieur een windmolen die genoeg stroom opwekte voor zijn hele huis. Waarom is dat idee niet opgepikt? Kwam de oorlog ertussen? Of is er toen juist een geheim project van gemaakt?

Waar zouden we nu zijn als de ontwikkeling na 1934 naadloos had doorgezet? Hadden we dan allang sinds pakweg 1970 allemaal een molentje op het dak gehad? En was de geluidsoverlast door het draaien van de wieken dan al opgelost? Het zou heel goed kunnen. Maar de naam van de uitvinder wordt niet eens genoemd in dit artikeltje uit Natuur en Techniek:
Wereldnieuws; een rubriek met nieuwsweetjes in het tijdschrift Natuur en Techniek uit 1934.

‘De windmolen herleeft – echter in een vorm die, naar wij vreezen, de leden der vereeniging De Hollandsche Windmolen niet in verrukking zal brengen. De vorm van der wielen van den hier afgebeelden molen is geïnspireerd op dien van een vliegtuigschroef en is weliswaar minder poëtisch, maar geeft een veel hooger nuttig rendement dan de oude wieken van zeilen. De nieuwe molen is geconstrueerd door een Berlijnsch ingenieur, die hem op het dak van zijn woning heeft gezet, en de vorm is zoo gunstig, dat een zeer geringe windkracht reeds voldoende is om hem te doen draaien. Hij wordt gebruikt om een dynamo aan te drijven, die een accumulatorenbatterij voedt. Sinds deze installatie in bedrijf is heeft zij alle licht en kracht geleverd die haar ontwerper in zijn woning noodig heeft.’