Copyright

Op de vormgeving van deze site rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om tekeningen, knoppen en opmaak van deze site in het algemeen te kopiëren of over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers. Zie voor contactgegevens het colofon. Voor gebruik van de inhoud van deze site geldt de Creative Commons License. Onder de hierin genoemde voorwaarden is het derden geoorloofd om inhoudelijk materiaal waaronder teksten, audio- en beeldmateriaal te gebruiken. Dit met uitzondering van geciteerde teksten waarop auteursrechten rusten, alle uitzendingen van de VPRO en artikelen van de VPRO-Gids waarvan de auteursrechten bij deze omroep liggen en al het beeldmateriaal waarvan de beeldrechten in het bijschrift of onderschrift zijn toegeschreven aan anderen dan mijzelf. Voor de inhoudelijke invulling van deze site heb ik alle mogelijke moeite gedaan om rechtenvrij materiaal te gebruiken of de toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien, dan kunt u mij mailen.