De Wereld van 2049

Midas
Midas

Iedere ouder vraagt zich af: hoe zal de wereld zijn als mijn kind zo oud is als ik? Zelf ben ik 40 en net vader geworden van Midas. Nu is het voorspellen van de toekomst een heikele onderneming. Toch heb ik verstandige mensen bereid gevonden om een blik vooruit te werpen naar het jaar 2049.

De Wereld van 2049 DE WERELD VAN 2049
Aan het woord komen: futuroloog Paul Ostendorf, de Engelse filosoof Roger Scruton, futuristisch tekenaar Rudolf Das, demograaf Pearl Dykstra, socioloog Shervin Nekuee en componist Simeon ten Holt. Ook met medewerking van radiokunstenaar Mat Wijn.
Zogenaamd 'valeiland' voor de kust van Walcheren. De tekening is van Rudolf of Robbert Das: de stijl van de tweeling is vrijwel identiek (bron: Energie en onze Toekomst, uitgeverij Tirion)

De broers Rudolf en Robbert Das hadden ten tijde van de uitzending net een nieuw boek uitgebracht met de titel Energie en onze Toekomst. Daarin werken ze een slim plan uit voor stuwmeren in zee.

Het zijn ringdijken waarop windmolens staan. Als er geen vraag is naar elektriciteit maar er wel wind staat, pompen de molens niveauverschil in het waterpeil tussen binnen en buiten de dijk. Zodra er weer vraag is naar elektriciteit, wordt de kraan opengedraaid en kan de kracht van het verschil tussen het waterpeil binnen en buiten de ringdijk worden omgezet in stroom. Volgens de gebroeders Das is de Noordzee in potentie de grootste krachtbron ter wereld.