Gebouwd Geluid

Amsterdams Concertgebouw in aanbouw in 1885.
Amsterdams Concertgebouw in aanbouw in 1885.

Het Nederlandse landschap is niet alleen wat je ziet. Het is ook wat je hoort. Maar er is veel minder aandacht voor dat akoestische landschap. Hoe kan dat en hoe klinkt Nederland? Hoor het op de site van Holland Doc of hier:

Gebouwd Geluid GEBOUWDGELUID
Het is moeilijk om akoestiek op de radio te laten klinken. Misschien zelfs onmogelijk, oordeel zelf. En luister naar experts die het op een belangrijk punt allemaal eens zijn: de klank van onze omgeving krijgt veel te weinig aandacht. In Nederland, maar evengoed over de grenzen. Aan het woord komen onder anderen landschaps-architect Adriaan Geuze, bewoners van opvallend klinkende gebouwen en sonograaf Floris van Manen.
De Grieken wisten al hoe je uitstekende akoestiek kan bouwen. Hier het theater van Epidaurus (bron: architectune.net).

Er zijn maar weinig architecten die zich speciaal met geluid bezighouden. Vakbroeder Paul Michielsen wil dat doorbreken. Sterker nog: hij heeft plannen om vanuit geluiden te gaan ontwerpen. Dus eerst komt dan het geluid; een galm, een echo of wat dan ook, en dat effect bepaalt vervolgens de vorm en het materiaal van het gebouw.

En wat blijkt: pure akoestiek is peperduur. Zijn Archicoustics-project – een ondergronds geluidshuis met twaalf akoestische effectkamers op het terrein van de TU-Delft – zou 31 miljoen Euro kosten.
Paul Michielsen legt zijn oor te luisteren tegen de koeltoren van Kalkar, de nooit afgebouwde kernreactor net over de grens in Duitsland. De galm is hier enorm. (bron: architectune.net).

Hopelijk lukt het Michielsen om dit belangrijke gebouw te realiseren. Uiteindelijk wil hij het denken over akoestiek van stad en huis helemaal veranderen. Er is een cultuuromslag nodig in de bouw, architectuur en allereerst bij onszelf, als beoorde mensen in onze leefwereld.